056 22 62 50
Leysen & Vanbelle - Puur Advocatuur

Mijn gemeente op het strafbankje

12/01/2019

In volle vakantieperiode (20 juli 2018) verscheen een nieuwe Strafwet van nauwelijks 4 artikelen. Het belang ervan zou wel eens omgekeerd evenredig met de lengte kunnen zijn.

In 1999 heeft de wetgever rechtspersonen strafrechtelijk sanctioneerbaar gemaakt. Een regel die meteen succes kende. Bij milieumisdrijven, fiscale misdrijven, namaakzaken, sociale strafzaken enzovoort, zou voortaan niet alleen de verantwoordelijke persoon maar ook de vennootschap op het strafbankje terecht komen.

De meeste publiekrechtelijke rechtspersonen (gemeenten, gewesten, de federale Staat,…) bleven hiervan uitgesloten. Dit had het neveneffect dat men probeerde een burgemeester of schepen te vervolgen omdat een put in de weg een dodelijke val had veroorzaakt.  Dat een persoon omwille van zijn functie voor de strafrechter diende te verschijnen, wrong met het rechtvaardigheidsgevoel. Ook politieke tegenstanders konden zo persoonlijk geviseerd worden.

Het is dan ook billijk dat aan die situatie een einde is gesteld. De overheden kunnen nu strafrechtelijk veroordeeld worden indien (1) het misdrijf een intrinsiek verband heeft met de verwezenlijking van het doel van de rechtspersoon  of (2) de waarneming van zijn belangen of (3) de strafbare feiten zijn voor rekening van de rechtspersoon gepleegd.

Deze strafbaarstelling sluit niet uit dat de natuurlijke persoon  die (mede)dader is van het feit ook gestraft wordt.

Opvallend is dat t.a.v. de overheid er slechts één sanctie mogelijk is, nl. de loutere schuldigverklaring. De financiële gevolgen zullen zich dan ook op burgerlijk vlak situeren. Het grote voordeel voor de slachtoffers van misdrijven is dat zij de bewijsgaring door het strafonderzoek kunnen laten voeren en niet langer alleen de bewijslast hebben.

Opvallend, tot slot, is dat de Wet expliciet voorziet in een evaluatie van de wetswijziging binnen een termijn van drie jaar. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd…


Jan Leysen
Leysen & Vanbelle Puuradvocatuur

Terug naar het nieuws
facebook-official