Céline heinkens puur advocatuur leysen de vogaelaere

Céline Heinkens

°1990, Tourcoing

Céline vatte haar carrière als advocate in 2013 aan aan de Leuvense balie op het advocatenkantoor Legrand & Vennoten. Zij legde zich toe op het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, zowel burgerrechtelijk als strafrechtelijk. Alsook behandelde zij vele dossiers inzake lichamelijke schade.

Met deze ervaring sloot Céline zich sinds 2021 aan bij het advocatenkantoor LEYSEN & DE VOGELAERE.

Céline streeft een efficiënte en pragmatische juridische oplossing na en tracht alzo vooreerst een minnelijke regeling te bekomen, alvorens een gerechtelijke procedure aan te vatten. Zij bijt zich vast in elk dossier teneinde uw belangen zo goed als mogelijk te kunnen behartigen.

Opleiding

  • Master in de Rechten ( KU Leuven, 2013)
  • Bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken

Nevenactiviteiten

  • Bestuurslid Conferentie Jonge Balie Leuven (2014 – 2016; 2018 - 2020)
  • Secretaris Conferentie Jonge Balie Leuven (2016 – 2017)
  • Voorzitter Conferentie Jonge Balie Leuven (2017 – 2018)