056 22 62 50
Leysen & Vanbelle - Puur Advocatuur
Specialisaties
Specialisatie is onze troef
Dicht bij de cliënt
Drie generaties advocatuur

Leysen & Vanbelle is een kantoor dat gelooft in specialisatie en doorgedreven kennis en ervaring.

In het strafrecht staan wij ten dienste van slachtoffers en plegers, particulieren en bedrijven. Meer en meer gedragingen worden strafrechtelijk beteugeld. Wij willen daar een antwoord op bieden. Het belang van bijstand bij een verhoor mag niet onderschat worden; een slechte verklaring sleep je een heel dossier mee. Gebruik je recht op bijstand, doe beroep op een strafpleiter die je zelf kiest!

Het verkeersrecht is een variante van het strafrecht. Ook hier komen steeds meer regels en wordt de toepassing steeds maar strenger. Wie niet voorbereid en gewapend is, kan geconfronteerd worden met zeer hoge boetes of een (lang) rijverbod. Kennis van het recht is hier al lang geen luxe meer. Meestal betaalt de rechtsbijstandsverzekering de advocatenkost.

Familierecht is een vlag die meerdere ladingen dekt. Een echtscheiding is soms onvermijdelijk en verdient de juiste begeleiding. Erfrechtelijke discussies kunnen generaties bezoedelen als ze niet professioneel worden aangepakt. Wij staan hier voor u klaar met gedrevenheid en ervaring.

Wij hebben heel wat ervaring in tuchtrecht. Politievakbonden en onderwijsvakbonden doen hierin beroep op onze expertise.

Als ergens iets fout gaat, zoekt men steeds naar de aansprakelijkheid (van een ander). Het zoeken naar de juridisch aansprakelijke, contacten met verzekeringsmakelaars en -maatschappijen is belangrijk en kan rekenen op onze inzet.

facebook-official