056 22 62 50
Leysen & Vanbelle - Puur Advocatuur
Joke Vanbelle

Joke Vanbelle (°1985, Torhout, partner van Steve Ramon) behaalde in 2010 met onderscheiding haar master in de Rechten aan de Universiteit Gent. Reeds tijdens haar studies specialiseerde zij zich in het strafrecht en het strafprocesrecht.

Zij begon haar stage aan de balie van Gent, waar zij een stevige opleiding genoot bij procedurepleiter Hans Rieder. In 2013 ruilde zij de Gentse balie in voor de Kortrijkse, alwaar zij uiteindelijk samen met Jan Leysen het kantoor Leysen & Vanbelle oprichtte.

Naast de organisatie van het kantoor, laat zij zich vooral gelden als een erg gedreven en energieke advocate die zich exclusief toespitst op het strafrecht, strafprocesrecht en verkeersrecht. De onderzoeksgerechten, politierechtbanken, correctionele rechtbanken, strafuitvoeringsrechtbanken en hoven van beroep zijn haar actieterrein. Geregeld treedt zij ook op in procedures voor het Slachtofferfonds, en pleitte zij reeds een aantal assisenzaken.

Opleiding

  • Frans, Engels en Duits voor juristen aan het Universitair Centrum voor Talenonderwijs te Gent, 2006 en 2007
  • Stage bij het parket van de procureur des Konings Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, 2009
  • Master in de rechten, Universiteit Gent 2010, onderscheiding
  • Houder getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken, 2015
  • Diverse opleiding in het verkeers-, straf- en strafprocesrecht

Nevenactiviteiten

  • PR praeses van het Vlaams Rechtsgenootschap Gent, 2007-2008
  • Houdt van reizen, interieurvormgeving, literatuur en sport
facebook-official
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram