210623 LEYSEN DEVOGELAERE 007

Tarieven & dienstenwet

Dienstenwet

Identificatiegegevens

Mr. Jan LEYSEN, mr. Tim DE VOGELAERE en mr. Sarah LEYSEN zijn zaakvoerder van het kantoor PUURADVOCATUUR LEYSEN & DE VOGELAERE BV met ondernemingsnummer 0544.994.795.
Het kantoor PUURADVOCATUUR LEYSEN & DE VOGELAERE groepeert de volgende advocaten:

Jan LEYSEN
Tim DE VOGELAERE met BV DE VOGELAERE TIM, met vestiging te 8500 Kortrijk, Stasegemsestraat 131 en met ondernemingsnummer 0627.673.340.
Sarah LEYSEN met BV SARAH LEYSEN met vestiging te 8500 Kortrijk, André Devaerelaan 34 en met ondernemingsnummer 0754.999.993.
Céline HEINKENS met vestiging te 3000 LEUVEN, A. De Greefstraat 12 bus 101 met ondernemingsnummer 0537.654.271.
Het kantoor PUURADVOCATUUR LEYSEN & DE VOGELAERE BV heeft haar vestiging te 8500 Kortrijk, Koning Leopold I-straat 19.

De advocaten van dit kantoor staan hun cliënteel zowel voor de Belgische als voor de buitenlandse gerechtelijke en buitengerechtelijke instanties waar zij gerechtigd zijn als advocaat op te treden bij in alle takken van het recht en dit hoofdzakelijk in het burgerlijk, het handels- en het strafrecht. Voor meer uitleg dienaangaande verwijzen wij u graag door naar de rubriek ‘specialisaties’. Ook verlenen zij aan hun cliënteel juridisch advies en verschaffen zij juridische bijstand.
Alle advocaten van het kantoor PUURADVOCATUUR LEYSEN & DE VOGELAERE BV zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde van Advocaten, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de Orde van Advocaten Kortrijk die geraadpleegd kunnen worden op www.baliekortrijk.be

Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van het kantoor PUURADVOCATUUR LEYSEN & DE VOGELAERE BV is verzekerd via een collectieve polis met nummer LXX034899 afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies bij AMLIN Europe NV, met maatschappelijke zetel te Nederland, Amstelveen, KVK 33055009, bijkantoor België KBO 0416.056.358.
De waarborg burgerlijke aansprakelijkheid beroep is verworven voor 1.250.000,00 EUR per schadegeval, met een vrijstelling van 2.500,00 EUR per schadegeval en per advocaat. Voor de advocaten-stagiairs van het kantoor bedraagt deze vrijstelling 1.250,00 EUR. Voor zaken waarbij de advocaat aangesteld werd door het Bureau voor Juridische Bijstand bedraagt deze vrijstelling 300,00 EUR.
De polissen verlenen dekking voor de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld voor activiteiten uitgeoefend vanuit het in België gevestigde kantoor, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen in de polissen opgenomen.

Informatie en klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of bij klachten kan u terecht per post op het adres Koning Leopold I-straat 19 te 8500 Kortrijk, via telefoon op het nummer 056 22 62 50, via fax op het nummer 056 21 94 96 of via e-mail op het adres info@puuradvocatuur.be

Geschillen

In geval van geschil is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.