Ben ik aansprakelijk voor mijn minderjarige kinderen?

Talrijke schadegevallen worden veroorzaakt door kinderen.

Ouders zijn inderdaad aansprakelijk voor hun minderjarige kinderen zodra het bestaan van een onrechtmatige daad (fout) bewezen is. Het betreft een wettelijk vermoeden van aansprakelijkheid.

Wanneer ouders een gezinsaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten, zijn de minderjarige kinderen in principe ook mee verzekerd. Geef een schadegeval waarbij uw kind betrokken geraakte aldus meteen aan aan uw verzekeraar, desgevallend via uw makelaar.

Zodra kinderen meerderjarig zijn en dus de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, eindigt de mogelijkheid om de ouders aan te spreken. Vanaf de meerderjarigheid kan enkel het kind rechtstreeks worden aangesproken. De leeftijd wordt bepaald op het ogenblik van de feiten (en niet op het ogenblik van de uitspraak van de rechtbank).