Ben ik aansprakelijk voor schade aangericht door mijn zaken en huisdieren?

Je bent aansprakelijk voor gebrekkige zaken of huisdieren die schade berokkenen aan anderen. Dit is ook het geval wanneer je in principe geen fout hebt begaan. Het loutere feit bewaarder te zijn van een zaak/dier volstaat.

Ga na of je over en verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ beschikt en geef het schadegeval aan. In principe, in geval van dekking, handelen zij het dossier verder af en schakelen zij, indien nodig, een eigen advocaat in.