Wat bij problemen bij de uitvoering van een contract?

Contracten zijn vaak complex opgesteld.

Vraag raad aan uw advocaat bij problemen met de uitvoering van het contract. Deel uw advocaat het door partijen getekende contract mee, samen met de bewijsstukken met betrekking tot de problematiek. De reeds gevoerde correspondentie is vaak interessant en van belang.

Wacht hierbij niet te lang. Het is in vele gevallen noodzakelijk dat kort op de bal wordt gespeeld.

In geval van problemen met de uitvoering van een overeenkomst, wordt alleszins voorrang gegeven aan een minnelijke oplossing. Het is immers vaak van groot belang de goede relatie met de andere contractspartij te handhaven en te bewerkstelligen.