Wat te doen bij een schadegeval waarbij diverse personen betrokken zijn?

Wanneer je geconfronteerd wordt met een schadegeval, is het van belang vooreerst stukken te verzamelen die het bewijs leveren van het feitenrelaas. In de mate het feitenrelaas niet voldoende vaststaat, kan het aansprakelijkheidsvraagstuk nadien immers niet worden opgelost.

Welke stappen kan je zoal ondernemen?

  • neem duidelijke foto’s van de schade of de gebeurtenis en zorg dat de datum van de foto’s kan worden achterhaald;
  • vraag de identiteit van eventuele getuigen die een verklaring kunnen afleggen m.b.t. de feiten;
  • vraag de politiediensten om ter plaatse te komen teneinde de nuttige vaststellingen te doen ;
  • leg een verklaring af op het politiebureau;
  • laat de geleden schade vaststellen en ramen, zoek het aankoopbewijs van het beschadigde goed of houdt het aankoopbewijs van het vervangen goed of herstelfactuur bij;
  • vul het gemeenschappelijk aanrijdingsformulier (zorgvuldig!) in in het geval van een verkeersongeval

Vervolgens doe je aangifte bij de betrokken verzekeraar, desgevallend via jouw makelaar of werkgever.

Contacteer tevens uw advocaat. Deze kan u bijstaan in elke fase van het dossier (verzamelen van bewijsstukken, verhoor, dagvaarding etc.).