Algemeen

Is een procedure altijd nodig?

Neen, waar mogelijk streven wij een minnelijke oplossing na. In alle specialisaties is onze eerste reflex, nagaan of een er onderling akkoord mogelijk is. Of het nu gaat om een discussie omtrent de aansprakelijkheid bij een verkeersongeval of een echtscheiding, via onderhandeling en doelgerichte communicatie is er dikwijls heel veel mogelijk en dit op korte termijn. Wanneer een procedure toch onafwendbaar is, gaan wij er echter evenzeer met volle overtuiging voor.

Wat kost een advocaat?

De kostprijs hangt af van uw concreet dossier. We vertellen u er graag meer over onder onze rubriek tarieven.

Wat is een rechtsplegingsvergoeding?

Een rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire vergoeding die de “verliezende partij” dient te betalen na een gerechtelijke procedure. Hiermee kan u minstens een deel van uw advocatenkosten recupereren. Of u een rechtsplegingsvergoeding kan krijgen en hoe hoog die is, wordt bepaald door de rechter.

Wat is een rechtsbijstandsverzekering?

U kan gratis bijstand krijgen van een van onze advocaten indien u goed verzekerd bent. Bekijk hiervoor onze rubriek gratis bijstand.

Is het mogelijk om van advocaat te veranderen hoe gebeurt dat?

Het is belangrijk dat u met uw advocaat een spreekwoordelijke klik heeft. Als die klik er niet is, zullen wij steeds zo eerlijk zijn u dat te zeggen. Omgekeerd is het ook helemaal geen schande om zelf te veranderen van advocaat. U neemt dan best een afspraak met een nieuwe advocaat, die het dossier voor u opvraagt bij zijn voorganger.

Wat is een dagvaarding? En wat is het verschil met een verzoekschrift?

Een dagvaarding is een officieel exploot van een gerechtsdeurwaarder waarmee een procedure kan worden opgestart. Indien u een dagvaarding ontvangt doet u er best aan om onmiddellijk contact te nemen met een advocaat. Indien op de zitting van de rechtbank niemand verschijnt, riskeert immers dat de zaak in uw afwezigheid (“bij verstek”) zal worden behandeld.

Een verzoekschrift is een gelijkaardig document waarmee een procedure wordt opgestart. Het grote verschil met een dagvaarding is dat een verzoekschrift niet wordt overgemaakt door een deurwaarder en dus een goedkopere manier is om de procedure aan te vatten. Indien het wettelijk toegelaten is om te werken met een verzoekschrift, kiest ons kantoor steevast voor deze goedkopere manier van rechtsingang. Indien u zelf een verzoekschrift ontvangt, moet u evenzeer onmiddellijk contact opnemen met een advocaat.

Wat is een inleidingszitting?

Meestal wordt een zaak op de eerste zitting van de rechtbank niet meteen behandeld. Deze “inleidende zitting” dient dan om afspraken te maken in verband met verloop van de procedure. Wie moet tegen welke datum zijn standpunt op papier zetten? Wanneer wordt de zaak gepleit? Hoe lang zullen de pleidooien in beslag nemen? Al deze vragen komen aan bod op de inleidende zitting.

Wat zijn conclusietermijnen?

Het is een misvatting dat advocaten alleen maar “pleiten”. Advocaten zijn in de eerste plaats ook juristen, die veel tijd steken in het redigeren van juridische documenten. De rechtbank verwacht – zeker in burgerlijke procedures - dat de advocaat op een bevattelijke wijze zijn juridische argumentatie op papier zet. Vandaar dat op de inleidende zitting dikwijls termijnen worden bepaald binnen dewelke dit dan dient te gebeuren. Men spreekt dan over “conclusietermijnen”.

Hoe kan ik mijn strafblad laten wissen?

Vaak denkt men dat een strafblad vanzelf gewist wordt, dit klopt niet. Terug een blanco strafregister bekomen kan via een verzoek tot herstel in eer en rechten. Die procedure verloopt via de Kamer van Inbeschuldigingstelling en u moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals de betaling van de boetes die werden opgelegd. We kunnen u bijstaan in deze procedure maar let op, een verzoek tot herstel in eer en rechten kan gemakkelijk een jaar tijd in beslag nemen. Begin er dus op tijd aan!