Wat zijn conclusietermijnen?

Het is een misvatting dat advocaten alleen maar “pleiten”. Advocaten zijn in de eerste plaats ook juristen, die veel tijd steken in het redigeren van juridische documenten. De rechtbank verwacht – zeker in burgerlijke procedures - dat de advocaat op een bevattelijke wijze zijn juridische argumentatie op papier zet. Vandaar dat op de inleidende zitting dikwijls termijnen worden bepaald binnen dewelke dit dan dient te gebeuren. Men spreekt dan over “conclusietermijnen”.