Echtscheiding

Verloopt een echtscheiding steeds via een procedure?

Neen. Men kan ook scheiden via een onderhandeld akkoord, een zogenaamde “echtscheiding met onderlinge toestemming”. Anders dan veel mensen denken, dient dit niet per definitie door een notaris te worden opgesteld. Ook een advocaat kan dergelijke overeenkomst opstellen en beschikt over heel wat expertise daaromtrent. Uw advocaat kan de afspraken die u zelf maakte in een juridisch sluitende tekst gieten of in uw plaats onderhandelen met de tegenpartij om op die manier op korte termijn tot een regeling te komen.

De tekst zal wel nog moeten worden goedgekeurd door de rechtbank. Uw advocaat doet daarvoor het nodige, zonder dat u nog op de rechtbank aanwezig moet zijn.

Geldt hetzelfde indien men niet gehuwd was?

Ja. Ook voor feitelijke samenwoners is het mogelijk om op dezelfde manier een overeenkomst te sluiten. Indien u dat wenst kan ook deze worden gehomologeerd door de familierechtbank. Ook daarvoor kan u dus terecht bij uw advocaat.

Hoe wordt omgegaan met de kinderen?

De kinderen zijn geen partij en dus geen cliënt. Anderzijds zijn zij dikwijls van zeer nabij betrokken bij een scheidingsproblematiek. Wij proberen steeds zoveel mogelijk te handelen vanuit het belang van het kind. Zij mogen absoluut niet de dupe worden van de situatie.

Welke bijstand levert mijn advocaat in geval van procedure?

Een gerechtelijke procedure kan u heel wat stress bezorgen. Het behoort tot de kerntaak van de advocaat om een groot deel van die last van uw schouders te nemen. Door eerlijk advies, permanente bijstand op de rechtbank en een evaluatie na de procedure trachten wij u op een kordate en correcte wijze door de moeilijke periode te loodsen.