Hoe wordt omgegaan met de kinderen?

De kinderen zijn geen partij en dus geen cliënt. Anderzijds zijn zij dikwijls van zeer nabij betrokken bij een scheidingsproblematiek. Wij proberen steeds zoveel mogelijk te handelen vanuit het belang van het kind. Zij mogen absoluut niet de dupe worden van de situatie.