Erfenissen

Kan ook hierover een minnelijke oplossing worden gezocht?

Ja. Indien u geconfronteerd wordt met een overlijden, betekent dit per definitie een moeilijke tijd. Uw advocaat probeert het gesprek aan te gaan met de andere erfgenamen, hun notaris of advocaat om het dossier voor u binnen een redelijke tijdspanne op te lossen.

Wat indien de tegenpartijen de zaken op de lange baan schuiven?

Wanneer dit gebeurt kan uw advocaat voor u de gerechtelijke vereffening en verdeling vorderen voor de rechtbank. Deze zal dan een notaris aanstellen die de erfenis gerechtelijk afhandelt, met bijstand van uw advocaat. Het grote voordeel is dat hierbij een tijdpad kan worden vastgelegd, zodanig dat de zaak in een stroomversnelling kan geraken.

Wat als andere erfgenamen niet eerlijk zijn?

In het kader van een erfenis dient men opgave te doen van al hetgeen men tijdens het leven van de overledene heeft ontvangen, al dan niet met diens toestemming. Uw advocaat helpt u om de overige erfgenamen te dwingen open kaart te spelen en deze ontvangen voordelen, die meestal een voorschot op hun erfenis zijn, te laten verrekenen.