Kan ook hierover een minnelijke oplossing worden gezocht?

Ja. Indien u geconfronteerd wordt met een overlijden, betekent dit per definitie een moeilijke tijd. Uw advocaat probeert het gesprek aan te gaan met de andere erfgenamen, hun notaris of advocaat om het dossier voor u binnen een redelijke tijdspanne op te lossen.