Wat als andere erfgenamen niet eerlijk zijn?

In het kader van een erfenis dient men opgave te doen van al hetgeen men tijdens het leven van de overledene heeft ontvangen, al dan niet met diens toestemming. Uw advocaat helpt u om de overige erfgenamen te dwingen open kaart te spelen en deze ontvangen voordelen, die meestal een voorschot op hun erfenis zijn, te laten verrekenen.