Wat indien de tegenpartijen de zaken op de lange baan schuiven?

Wanneer dit gebeurt kan uw advocaat voor u de gerechtelijke vereffening en verdeling vorderen voor de rechtbank. Deze zal dan een notaris aanstellen die de erfenis gerechtelijk afhandelt, met bijstand van uw advocaat. Het grote voordeel is dat hierbij een tijdpad kan worden vastgelegd, zodanig dat de zaak in een stroomversnelling kan geraken.