Algemeen

Mag er een advocaat mee naar mijn verhoor?

Bij de meeste verhoren is het vandaag de dag toegelaten om u te laten bijstaan door een raadsman. Het is aangeraden dit te doen. De advocaat mag niet antwoorden in uw plaats, maar zal u adviseren voorafgaand aan uw verhoor, kan u enigszins proberen helpen tijdens het verhoor en is op die manier ook van meet af aan betrokken in uw dossier, hetgeen bij latere verdediging door de rechtbank uiteraard van pas komt. Indien u een uitnodiging tot verhoor ontvangt is het dus aangeraden om vooraf minstens een consultatie in te plannen met uw advocaat.

Wat doet het Openbaar Ministerie?

Het openbaar ministerie (ook wel “het parket” genoemd) vertegenwoordigt de maatschappij. Vooral in het strafrecht neemt het openbaar ministerie een prominente plaats is. Zij oefenen namens die maatschappij de strafvordering uit. Zij beslissen wie er via een dagvaarding voor de rechtbank komt en voor welke misdrijven dit gebeurt.

Wat is een seponering of een sepot?

Dit is een beslissing van het Openbaar Ministerie waarbij zij van oordeel zijn dat de zaak na een onderzoek niet voor de rechtbank gebracht moet worden. De oorzaken kunnen verschillend zijn, bijvoorbeeld een onbekende dader, geen prioriteit en geen schade. Als benadeelde partij krijg je kennis van de beslissing tot seponering.