Mag er een advocaat mee naar mijn verhoor?

Bij de meeste verhoren is het vandaag de dag toegelaten om u te laten bijstaan door een raadsman. Het is aangeraden dit te doen. De advocaat mag niet antwoorden in uw plaats, maar zal u adviseren voorafgaand aan uw verhoor, kan u enigszins proberen helpen tijdens het verhoor en is op die manier ook van meet af aan betrokken in uw dossier, hetgeen bij latere verdediging door de rechtbank uiteraard van pas komt. Indien u een uitnodiging tot verhoor ontvangt is het dus aangeraden om vooraf minstens een consultatie in te plannen met uw advocaat.