Dader

Wat is de taak van mijn advocaat bij een verhoor?

Vooraleer het verhoor een aanvang neemt, zal de advocaat zijn cliënt wegwijs maken in de manier waarop een verhoor verloopt en wat zijn rechten zijn.

Hoewel het niet toegelaten is dat de advocaat de vragen die worden gesteld in de plaats van de cliënt zou beantwoorden, is de aanwezigheid van een advocaat tijdens een verhoor zeker aangeraden. De advocaat ziet er immers op toe dat het verhoor volgens de wettelijke regels plaatsvindt en is door het verhoor bij te wonen ook goed op de hoogte van de toedracht van de zaak, de omstandigheden waarin verklaringen worden afgelegd en welke gevolgen dit eventueel kan hebben.

Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is een officieel processtuk dat wordt betekend via een gerechtsdeurwaarder en waarmee de zaak voor de rechtbank wordt gebracht.

Het is van groot belang om je advocaat meteen in te lichten wanneer je dergelijke dagvaarding ontvangt. De termijn waarbinnen de zaak voor de rechtbank komt is immers kort en hoe beter de advocaat zich kan voorbereiden, des te meer dit de verdediging ten goede komt.

Wat is een betekening?

Wanneer een vonnis wordt uitgesproken is dit meestal nog niet definitief. Eerst dient een betekening te gebeuren via de gerechtsdeurwaarder. Hierdoor gaan de termijnen voor het aanwenden van rechtsmiddelen (bijvoorbeeld beroep) lopen.

Ook van de betekening dien je je advocaat steeds tijdig in te lichten, zodat hij tijdig kan handelen.

Wat is een opschorting?

In het strafrecht kan men aan de rechter een opschorting vragen. Hierdoor wordt er geen straf opgelegd wanneer men gedurende een door de rechter bepaalde periode geen nieuwe feiten pleegt. bovendien kan men hierdoor zijn of haar strafblad blanco houden.

Wat is een werkstraf?

Een alternatieve straf die soms wordt opgelegd betreft de werkstraf. Dit betekent dat men gedurende een door de rechter bepaalde periode een aantal uren gemeenschapsdienst moet verrichten.

Een werkstraf kan enkel worden opgelegd indien men daar zelf mee akkoord kan gaan.

Wat is een straf met uitstel?

Niet iedere straf is een effectieve straf. Dikwijls wil de rechter een signaal geven en vermijden dat er nieuwe feiten zouden worden gepleegd. Dan wordt er gewerkt met een straf met uitstel, die pas in voege treedt wanneer men een nieuw misdrijf zou begaan.

Wat zijn probatievoorwaarden?

Een straf hoeft niet noodzakelijk repressief te zijn. Rechters willen vaak vermijden dat er nieuwe feiten worden gepleegd. Vandaar dat er voorwaarden kunnen worden opgelegd zoals het volgen van een therapie, een cursus, zich onthouden van alcohol- of drugsgebruik, enz…

Moet ik bij een gevangenisstraf ook echt naar de gevangenis?

Niet altijd. Er kan beslist worden om bepaalde straffen niet uit te voeren. Bovendien kan men voor lichtere straffen soms een enkelband bekomen en zijn straf thuis uitzitten.