Wat is de taak van mijn advocaat bij een verhoor?

Vooraleer het verhoor een aanvang neemt, zal de advocaat zijn cliënt wegwijs maken in de manier waarop een verhoor verloopt en wat zijn rechten zijn.

Hoewel het niet toegelaten is dat de advocaat de vragen die worden gesteld in de plaats van de cliënt zou beantwoorden, is de aanwezigheid van een advocaat tijdens een verhoor zeker aangeraden. De advocaat ziet er immers op toe dat het verhoor volgens de wettelijke regels plaatsvindt en is door het verhoor bij te wonen ook goed op de hoogte van de toedracht van de zaak, de omstandigheden waarin verklaringen worden afgelegd en welke gevolgen dit eventueel kan hebben.