Wat zijn probatievoorwaarden?

Een straf hoeft niet noodzakelijk repressief te zijn. Rechters willen vaak vermijden dat er nieuwe feiten worden gepleegd. Vandaar dat er voorwaarden kunnen worden opgelegd zoals het volgen van een therapie, een cursus, zich onthouden van alcohol- of drugsgebruik, enz…