Slachtoffer

Kan ik de schade recupereren?

Via een burgerlijke partijstelling kan je de materiele en morele schade recupereren, dit dient concreet te worden begroot en de rechtbank beslist uiteindelijk over de grootte van de schadevergoeding. Op het totale bedrag kan je ook een rechtsplegingsvergoeding begroten, dit hangt dus af van de grootte van de vordering, en dit bedrag is bedoeld om een deel van de advocatenkosten te betalen.

Kan ik de gemaakte kosten recupereren?

Hiervoor verwijzen we naar de uitleg over de rechtsplegingsvergoeding hierboven. Hier vindt u de concrete bedragen van de rechtsplegingsvergoeding: https://www.gerechtsdeurwaarders.be/sites/default/files/inline-files/rechtsplegingsvergoeding_2021_1.pdf.

De advocatenkosten worden als je slachtoffer bent vaak vergoed door de verzekeraar, de voorwaarde is hiervoor wel dat je verzekerd bent in rechtsbijstand. Voor meer uitleg zie ‘gratis bijstand’ (link andere pagina).

Wat is een ‘benadeelde persoon’?

Een ‘benadeelde persoon’ noemen we binnen het strafrecht iemand die door een strafbaar feit schade lijdt. Indien je je opgeeft als benadeelde persoon, bijvoorbeeld na het indienen van een klacht, wordt je op de hoogte gebracht van de verdere ontwikkelingen in het dossier.

Wat is een ‘burgerlijke partij’?

De ‘burgerlijke partij’ gaat iets verder dan de benadeelde persoon en stelt een effectieve vordering tot schadevergoeding voor de rechtbank. De vordering moet worden begroot en er moeten daarvan bewijzen worden voorgelegd aan de rechtbank. De rechtbank kent dan een deel of de volledige schadevergoeding toe en motiveert in de beslissing waarom ze welk bedrag toekent. Een burgerlijke partijstelling opstellen is vakwerk en wij staan u hierin graag bij, het zou immers zonde zijn om delen van de schade niet te recupereren indien u hier recht op hebt.

Wat als de veroordeelde geen financiële middelen heeft?

Je kan, indien je hiervoor verzekerd bent, bij je verzekering aankloppen. In je polis is dan ‘insolventie derden’ inbegrepen, dit dient bij je verzekeraar te worden nagevraagd. Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en hun verwanten kunnen via een door de overheid opgericht fonds een procedure voeren om hun schade betaald te krijgen via het fonds. Wij staan onze cliënten ook in die procedures bij.