Wat is een ‘benadeelde persoon’?

Een ‘benadeelde persoon’ noemen we binnen het strafrecht iemand die door een strafbaar feit schade lijdt. Indien je je opgeeft als benadeelde persoon, bijvoorbeeld na het indienen van een klacht, wordt je op de hoogte gebracht van de verdere ontwikkelingen in het dossier.