Tucht

Er loopt een tuchtonderzoek, wat kan ik doen?

Een tuchtonderzoek kan zeer ingrijpend zijn en heeft een weerslag op het privéleven van de betrokkene. Om zeker te zijn dat er niet te ver gegaan wordt en dat er geen verkeerde indruk ontstaat is het belangrijk al tijdens het tuchtonderzoek beroep te doen op een advocaat. Wij helpen u bij de voorbereiding van eventuele verhoren en zetten een strategie uit voor de verdediging van uw belangen.

Wat bij een preventieve schorsing?

Tijdens die schorsing mag je geen dienstprestaties verrichten. Indien je tijdens die periode beroep doet op een advocaat is dit nog tijdig, gezien wij dan de schade kunnen beperken. We krijgen tijdens die periode ook zicht op de precieze omstandigheden van de schorsing.

Wat bij een beslissing door het bestuursorgaan?

Het bestuursorgaan heeft een grote beslissingsmacht en kan beslissen om een blaam of een ergere sanctie op te leggen. Wij staan u bij tijdens de zitting bij het bestuursorgaan gezien dit zeer stresserend kan zijn. Wij gaan ook na of de beslissing voldoende gemotiveerd is en of die niet te streng is.

Is hoger beroep mogelijk?

Ja, vaak staan wij cliënten ook bij tijdens de beroepsprocedure. De beroepskamer is vaak minder betrokken bij het incident dat aanleiding geeft voor de tuchtprocedure en dit kan mee bepalend zijn voor een andere uitkomst.