Er loopt een tuchtonderzoek, wat kan ik doen?

Een tuchtonderzoek kan zeer ingrijpend zijn en heeft een weerslag op het privéleven van de betrokkene. Om zeker te zijn dat er niet te ver gegaan wordt en dat er geen verkeerde indruk ontstaat is het belangrijk al tijdens het tuchtonderzoek beroep te doen op een advocaat. Wij helpen u bij de voorbereiding van eventuele verhoren en zetten een strategie uit voor de verdediging van uw belangen.