Is hoger beroep mogelijk?

Ja, vaak staan wij cliënten ook bij tijdens de beroepsprocedure. De beroepskamer is vaak minder betrokken bij het incident dat aanleiding geeft voor de tuchtprocedure en dit kan mee bepalend zijn voor een andere uitkomst.