Wat bij een beslissing door het bestuursorgaan?

Het bestuursorgaan heeft een grote beslissingsmacht en kan beslissen om een blaam of een ergere sanctie op te leggen. Wij staan u bij tijdens de zitting bij het bestuursorgaan gezien dit zeer stresserend kan zijn. Wij gaan ook na of de beslissing voldoende gemotiveerd is en of die niet te streng is.