Alcohol en drugs

Hoeveel alcohol is te veel?

Er wordt streng opgetreden bij alcohol in het verkeer. Alcohol heeft immers een enorme impact op uw reactievermogen, zodat geïntoxiceerde bestuurders vaak betrokken geraken bij verkeersongevallen.

In België bestaat er evenwel geen nultolerantie. De wegverkeerswet voorziet een bestraffing vanaf een gemeten alcoholconcentratie van 0,22 milligram uitgeademde (alveolaire) lucht (ofwel 0,5 promille in het bloed).

Indien je een professioneel bus- , vrachtwagen- of taxibestuurder bent, gelden evenwel strengere grenzen. Een alcoholconcentratie van 0,08 milligram uitgeademde (alveolaire) lucht (ofwel 0,2 promille in het bloed) is reeds strafbaar.

Bij het vaststellen van een niet-toegalaten alcoholconcentratie riskeer je dat uw rijbewijs onmiddellijk wordt ingetrokken. Hetgeen je ondergaat tijdens de onmiddellijke intrekking wordt afgetrokken van het eventuele rijverbod dat door de rechter wordt opgelegd in geval van veroordeling.

Let op: het misdrijf ‘dronkenschap’ is te onderscheiden van het misdrijf ‘alcoholintoxicatie’. Dronkenschap staat volledig los van de graad van alcoholintoxicatie. Voor het beoordelen van het misdrijf ‘dronkenschap’ wordt enkel rekening gehouden met de uiterlijke tekenen (bv. alcoholgeur, gang van wandelen, gedraging, bloeddoorlopende ogen, sufheid etc.), wat los staat van de objectieve vaststellingen m.b.t. het alcoholgehalte.

Wat is een alcoholslot?

Een alcoholslot is een toestel dat de hoeveelheid alcohol in je adem meet. Het toestel is verbonden met de motor van jouw voertuig, zodat de motor niet werkt als de hoeveel alcohol hoger ligt dan toegelaten.

Het alcoholslot registreert hoeveel keer je hebt geblazen, het alcoholgehalte, de data en het uur waarop je blies.

Op die manier wordt getracht om alcohol in het verkeer te beperken en recidive tegen te gaan. Alcohol in het verkeer is immers niet verstandig nu het uw reactievermogen sterk aantast.

De kosten van het alcoholslot bestaan enerzijds uit het alcoholslot an sich en anderzijds uit het omkaderingsprogramma die gevolgd dient te worden. Het omkaderingsprogramma bestaat uit de vorming die dient te worden gevolgd, de persoonlijke begeleidingsgesprekken en het uitlezen van de gegevens.

Het plaatsen van het alcoholslot dient te gebeuren bij een erkend dienstencentrum.

Meer informatie over de prijzen etc. vindt u op de site van het VIAS.

Wanneer riskeer ik een alcoholslot?

Soms heeft de rechter de keuze om al dan niet een alcoholslot op te leggen of soms voorziet de wet een verplichte oplegging ervan, minstens voor de voertuigcategorie waarmee de verkeersovertreding werd begaan.

De rechter kan reeds een alcoholslot opleggen bij een gemeten concentratie van te minste 0,78 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht.

Het alcoholslot wordt opgelegd voor minstens één jaar tot levenslang.

Een alcoholslot is niet goedkoop en dient te worden gedragen door de veroordeelde. Je kan de rechter evenwel vragen dat de geldboetes die worden opgelegd verminderd worden met de volledige of gedeeltelijke kostprijs van zo’n alcoholslot.

Wat met drugs in het verkeer?

In principe wordt er in België een nultolerantie in het verkeer gehanteerd. Rijden onder invloed is aldus absoluut verboden. Er wordt streng opgetreden tegen drugs in het verkeer.

Bij betrapping tijdens het besturen van uw voertuig, zal u aldus sowieso gedagvaard worden.

De Politiediensten kunnen u een speekseltest of een bloedtest laten afleggen ter opsporing van drugs wanneer zij bepaalde indicaties (bv. geur, gedrag, uiterlijke tekenen) van inname vaststellen.

Let op: bepaalde drugs kan tot dagen na de inname nog worden opgespoord!

De geldboetes voor rijden onder invloed van drugs variëren tussen de 1.600,00 EUR tot 16.000,00 EUR.

Een gewaarschuwd man is er twee waard.