Hoeveel alcohol is te veel?

Er wordt streng opgetreden bij alcohol in het verkeer. Alcohol heeft immers een enorme impact op uw reactievermogen, zodat geïntoxiceerde bestuurders vaak betrokken geraken bij verkeersongevallen.

In België bestaat er evenwel geen nultolerantie. De wegverkeerswet voorziet een bestraffing vanaf een gemeten alcoholconcentratie van 0,22 milligram uitgeademde (alveolaire) lucht (ofwel 0,5 promille in het bloed).

Indien je een professioneel bus- , vrachtwagen- of taxibestuurder bent, gelden evenwel strengere grenzen. Een alcoholconcentratie van 0,08 milligram uitgeademde (alveolaire) lucht (ofwel 0,2 promille in het bloed) is reeds strafbaar.

Bij het vaststellen van een niet-toegalaten alcoholconcentratie riskeer je dat uw rijbewijs onmiddellijk wordt ingetrokken. Hetgeen je ondergaat tijdens de onmiddellijke intrekking wordt afgetrokken van het eventuele rijverbod dat door de rechter wordt opgelegd in geval van veroordeling.

Let op: het misdrijf ‘dronkenschap’ is te onderscheiden van het misdrijf ‘alcoholintoxicatie’. Dronkenschap staat volledig los van de graad van alcoholintoxicatie. Voor het beoordelen van het misdrijf ‘dronkenschap’ wordt enkel rekening gehouden met de uiterlijke tekenen (bv. alcoholgeur, gang van wandelen, gedraging, bloeddoorlopende ogen, sufheid etc.), wat los staat van de objectieve vaststellingen m.b.t. het alcoholgehalte.