Wanneer riskeer ik een alcoholslot?

Soms heeft de rechter de keuze om al dan niet een alcoholslot op te leggen of soms voorziet de wet een verplichte oplegging ervan, minstens voor de voertuigcategorie waarmee de verkeersovertreding werd begaan.

De rechter kan reeds een alcoholslot opleggen bij een gemeten concentratie van te minste 0,78 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht.

Het alcoholslot wordt opgelegd voor minstens één jaar tot levenslang.

Een alcoholslot is niet goedkoop en dient te worden gedragen door de veroordeelde. Je kan de rechter evenwel vragen dat de geldboetes die worden opgelegd verminderd worden met de volledige of gedeeltelijke kostprijs van zo’n alcoholslot.