Wat met drugs in het verkeer?

In principe wordt er in België een nultolerantie in het verkeer gehanteerd. Rijden onder invloed is aldus absoluut verboden. Er wordt streng opgetreden tegen drugs in het verkeer.

Bij betrapping tijdens het besturen van uw voertuig, zal u aldus sowieso gedagvaard worden.

De Politiediensten kunnen u een speekseltest of een bloedtest laten afleggen ter opsporing van drugs wanneer zij bepaalde indicaties (bv. geur, gedrag, uiterlijke tekenen) van inname vaststellen.

Let op: bepaalde drugs kan tot dagen na de inname nog worden opgespoord!

De geldboetes voor rijden onder invloed van drugs variëren tussen de 1.600,00 EUR tot 16.000,00 EUR.

Een gewaarschuwd man is er twee waard.