Mag ik mijn rijverbod in het weekend uitvoeren?

De wet voorziet de mogelijkheid om het door de rechtbank opgelegde rijverbod enkel uit te voeren tijdens het weekend en feestdagen.

Alzo mag u tijdens de weekdagen gewoon met uw voertuig blijven rijden.

Dit betreft een gunst (en geen recht) en dient uitdrukkelijk te worden gevraagd aan de rechtbank. De rechtbank is niet verplicht in te gaan op deze vraag.

Indien een alcoholslot wordt bevolen of medische en psychologische proeven worden opgelegd, kan evenwel geen weekendrijverbod worden bekomen.

Praktisch dient u binnen de 4 dagen na ontvangst van de uitnodiging door de Politiediensten uw rijbewijs op de griffie neer te leggen, alwaar u een attest zal meekrijgen waarmee u naar de gemeente dient te geen om een tijdelijk rijbewijs te bekomen.

Het verval start op vrijdag 20 uur tot zondag 20 uur en van 20 uur op de vooravond van de feestdag tot 20 uur op die feestdag.

Het weekendverbod blijft lopen totdat alle door de rechtbank opgelegde dagen zijn verstreken, waarbij desgevallend de dagen die u reeds onderging tijdens een onmiddellijk inning in mindering worden gebracht.