Snelheid

Hoe snel is te snel?

Doorgaans dagvaardt het parket bestuurders die meer dan 30 km/u te snel rijden binnen de bebouwde kom en meer dan 40 km/u te snel rijden buiten de bebouwde kom. Dit is echter maar een richtlijn en die richtlijn ligt niet vast. Bij een uitgebreid strafblad of een ijverig Openbaar Ministerie kunnen de marges dus kleiner zijn, het Openbaar Ministerie beslist namelijk wanneer ze tot dagvaarding overgaan.

Wat is een minnelijke schikking?

Bij kleinere snelheidsovertredingen ontvang je een minnelijke schikking. Dit is eigenlijk gewoon een boete, de tarieven hiervoor liggen doorgaans lager dan de tarieven die de politierechtbank zal opleggen. Als u die minnelijke schikking niet betaalt wordt u uiteindelijk ook gedagvaard.