210623 LEYSEN DEVOGELAERE 032

Echtscheiding en relatiebreuk

Specialisaties Leysen+De Vogelaere

Het stuk lopen van een relatie is niet alleen emotioneel een zeer beladen gebeurtenis. Op korte tijd dienen ook heel wat praktische zaken te worden geregeld met betrekking tot de kinderen, de woning, afbetaling van kredieten, verdeling van de goederen, enz.

Hierbij is uw advocaat in de eerste plaats een vertrouwenspersoon, die u een weloverwogen advies geeft en waarop u kan vertrouwen in het kader van een eventuele gerechtelijke procedure.

Onze eerste reflex is nagaan of een minnelijke oplossing mogelijk is en de zaak desgevallend kan worden afgehandeld buiten de muren van de rechtbank. Per slot van rekening dient ook na het afspringen van de partnerrelatie een zekere communicatie met de wederpartij mogelijk te blijven, zeker als er kinderen zijn. Komen we na onderhandeling tot een akkoord, dan maken wij graag alle nodige documenten voor u op.

Indien blijkt dat het dossier niet minnelijk kan worden opgelost, kan u rekenen op onze daadkracht om alle nodige stappen te zetten die nodig zijn. Onze advocaten zijn ervaren pleiters, die u met veel vuur zullen verdedigen voor de rechtbank.