210623 LEYSEN DEVOGELAERE 024

Erfenissen en testament

Ook met een overlijden gaan heel wat emoties gepaard. Er niet alleen de verwerking van uw verlies maar veelal komen ook reeds lang bestaande spanningen tussen de erfgenamen tot uiting.

Tijdens deze moeilijke periode staan wij u bij, zoals steeds met volle overtuiging.

Het kantoor beschikt over een gedegen kennis van het familiaal vermogensrecht in het algemeen en het erfrecht in het bijzonder.

Erfzaken kunnen soms lange tijd aanslepen. Wij streven ernaar samen met u de problematiek binnen aan aanvaardbare tijdpanne op te lossen, dit met een zo gunstig mogelijk resultaat.